Tag Archives: BBC

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԿԱՆ

5 Նյմ

Չգիտեմ, դա եղել է ամենաերջանի՞կ, թե՞ ամենադժբախտ օրը, բայց 1930 թվականի ապրիլի 18-ին BBC-ի հաղորդավարը եթերից տեղեկացրել է, որ չկան այնպիսի նորություններ, որոնց մասին արժե տեղեկացնել: Եվ ամբողջ օրը ռադիոյով հնչել է դաշնամուրային երաժշտություն:

pic06_hrh_princess_elizabeth.1

%d bloggers like this: