Tag Archives: ՖՅՈԴՈՐ ՏՅՈՒՏՉԵՎ

ՖՅՈԴՈՐ ՏՅՈՒՏՉԵՎ

8 Նյմ

Ասես-չասես` նրանք մնում են խուլ ու կույր,
Որքան ազատական, այնքան, ավաղ, տխմար,
Քաղաքակրթությունն արդեն դարձրել են կուռք,
Չըմբռնելով դրա ո’չ միտք, ո’չ գաղափար:

Ինչքան էլ խոնարհվեք, իզուր է, պարոնայք,
Ձեզ չի ճանաչելու Եվրոպան անհաղորդ,
Նրա աչքում պիտի դուք հավիտյան մնաք
Ոչ թե մտքի մշակ, այլ ընդամենը ճորտ:

%d bloggers like this: