Tag Archives: ՕՎՍԵՅ ԴՐԻԶ

ՕՎՍԵՅ ԴՐԻԶ

5 Հնս

ՇՇՈՒԿԸ

Շշուկը շշուկին շշնջաց.
— Քնե՞լ ես, իսկ ես, տեսնու՞մ ես,
Չեմ քնած:
Գիտե՞ս ինչ, ես տեսա՝
Երկնքից ուր ընկավ
Աստղը ջինջ:
Եկ փնտրենք նրան:
— Անպայման,-
Շշուկը շշուկին շշնջաց:
Մեկ-երկու անջամ հորանջեց
Ու… ննջեց:

Թարգմ. Վարդգես Բաբայան0_6bedb_6ee87394_L

%d bloggers like this: