Tag Archives: քարոզիչ

ԲՈՐԻՍ ՊԱՍՏԵՌՆԱԿ

11 Դկտ

Ես կարծում եմ, որ եթե մարդու մեջ նիրհող գազանին հնարավոր լիներ կանգնեցնել սպառնալիքով, միևնույն է` կալանատան կամ դժոխային հատուցման սպառնալիքով, մարդկության բարձրագույն խորհրդանիշը կլիներ կրկեսի մտրակավոր վարժեցնողը և ոչ թե իրեն զոհաբերող քարոզիչը: Բայց հենց բանն էլ այն է, որ մարդուն հարյուրամյակների ընթացքում անասունից զատել ու վեր է բարձրացրել ոչ թե խարազանը, այլ երաժշտությունը` անզեն ճշմարտության անհերքելիությունը, նրա օրինակի գրավչությունը: Մինչև օրս այն կարծիքն է եղել, որ Ավետարանում ամենակարևորը պատվիրաններում ամփոփված բարոյախոսական ասույթներն ու կանոններն են, իսկ ինձ համար ամենագլխավորն այն է, որ Քրիստոսը խոսում է կյանքից առնված առակներով` ճշմարտությունը պարզաբանելով առօրեականության լույսով: Սրա հիմքում ընկած է այն միտքը, որ հաղորդակցությունը մահկանացուների մեջ անմահ է, և որ կյանքը խորհրդանշական է, որովհետև խորախորհուրդ է:

%d bloggers like this: