Tag Archives: ՏԻՄՈՖԵՅ ԳՐԱՆՈՎՍԿԻ

ՏԻՄՈՖԵՅ ԳՐԱՆՈՎՍԿԻ

27 Մրտ

Մարդը անհամբեր է. նա կարծում է, որ մի բանի կործանումով տեղնուտեղը սկսում է լավը, բայց պատմությունը չի շտապում: Նա, քանդելով իրերի մի համակարգը, ժամանակ է հատկացնում նրա փլատակներին փտելու, և նախկին համակարգը քանդողները երբե քսեփական աչքերով չեն տեսնում իրենց հետապնդած նպատակի իրագործումը:images

%d bloggers like this: