Tag Archives: տարիք

ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍ

7 Հլս

Տարիքն այն չէ, թե դու քանի տարեկան ես, այլ այն, թե ինչպես ես նրան զգում:

Պետք է լսել երեխայի ձայնը, որը դու եղել ես ինչ-որ ժամանակ և որը դեռևս գոյություն ունի ինչ-որ տեղ քո ներսում: Եթե մենք ականջալուր լինենք մեր ներսի երեխային, մեր աչքերը կրկին փայլ ձեռք կբերեն: Եթե մենք կորստի չմատնենք կապն այդ երեխայի հետ, չի ընդհատվի նաև մեր կապը կյանքի հետ:

Աշխարհում չկա ավելի դժվար բան, քան կյանքը: Կյանքը սոսկ գոյատևելու երջանիկ հնարավորությունների երկարատև շղթա է:

gabrielgar

ԿՈՒՐՏ ՎՈՆՆԵԳՈՒԹ

21 Մյս

Երբ դուք հասնեք իմ տարիքին (եթե, իհարկե, հասնեք), և ժառանգներ ունենաք (եթե իհարկե ունենաք), դուք անշուշտ կհարցնեք ձեր արդեն ոչ այնքան երիտասարդ զավակներին` «Ի՞նչ է կյանքը»: Կյանքի իմաստի մասին այդ հարցը ես տվեցի որդուս, ով բժիշկ է: Եվ ահա դոկտոր Վոննեգութը պատասխանեց իր զառամախտով տառապող հորը. «Հայրիկ, մենք լույս աշխարհ ենք գալիս այն բանի համար, որպեսզի օգնենք միմյանց մի կերպ ապրել այս կյանքը, ինչ էլ որ ուզում է լինի նրա իմաստը»:

%d bloggers like this: