Tag Archives: ՏԱՏՅԱՆԱ ՏՈԼՍՏԱՅԱ

ԴԱՏԱՐԿ ՕՐԸ

26 Սպտ

Ինչպե՞ս մենք կապրեինք, եթե չլիներ այդ օրը: Ինչպե՞ս գլուխ կհանեինք կյանքից, նրա խլացնող ու դաժան ռիթմից, այս խառնիխուռն մտքերից, որոնք հասկանալ մենք, միևնույն է, չենք հասցնում, այս խառնիխուռն օրերից` իլիկի վրա փաթաթվող ու փաթաթվող, և սեպտեմբերներից, և նոյեմբերներից…

Ավելորդ, դատարկ, հրաշալի օր, մի կարճ փայտիկ երեք ու կես հարյուր երկարների մեջ, որ աննկատ խցկել են մեր գրպանը հաշվենկատորեն, մեր` իմաստ, բացատրություն, արդարացում փնտրողներիս: Օր առանց ամսաթվի, առանց մարդկային հաշվարկի, պարզապես` հենց այնպես օր: Երանություն…

 ՏԱՏՅԱՆԱ ՏՈԼՍՏԱՅԱ0b21e1b6f30daf20b2045d5f833be646

%d bloggers like this: