Tag Archives: վերջաբան

ՀԵՔԻԱԹԻ ՎԵՐՋԱԲԱՆ

22 Փտր

Հեքիաթները լինում են երեք տեսակ՝ լավ հեքիաթներ, շատ լավ հեքիաթներ և ոչ այնքան: Վատ հեքիաթներ չեն լինում, քանի որ դրանց արդեն հեքիաթ չես անվանի: Ինչպես աշխարհում ամեն բան, սրանք էլ իրենց ավարտն ունեն: Եվ հենց հեքիաթի ավարտն է, որ իր մեջ պարփակում է ողջ պատմության հմայքը: Հեքիաթի վերջաբան կուզե՞ք լսել:
… Երկնքից երեք խնձոր ընկավ ու երեքն էլ՝ մեկի գլխին: Մարդը ցավից գլուխը բռնեց, հետո հավաքեց խնձորներն ու ասաց.
— Տեսնես ինչու՞ հենց իմ գլխին թափվեցին խնձորները:
— Ուրեմն դու հեքիաթ ես պատմել,- ասացին նրան:
— Չեմ պատմել,- ասաց տուժողը:
— Ուրեմն այդ հեքիաթը դու ես հորինել:
— Ես չեմ հորինել,- հրաժարվեց խնձորով մարդը:
— Իսկ դու մի հուսահատվիր,- ասացին նրան,- որովհետև երբեք ուշ չէ այդ ամենն անելու համար:
Եվ սա պատահեց, քանի որ անկայուն էր երկինքը ու անհեքիաթ ժամանակներ էին երկրի վրա:

Հովիկ ՉԱՐԽՉՅԱՆ

%d bloggers like this: