Tag Archives: վերադարձ

ՋՈՆ ՖԱՈՒԼԶ

13 Հլս

Երբեմն «ամեն ինչ ունենալ» և «ոչինչ չունենալ» հասկացություններն շատ ավել են իրար մոտ, քան կարող են երևակայել նրանք, որոնց բախտն այնքան էլ չի բերել:

Ես գիտեմ, թե դա ինչ բան է, երբ մեկնում են: Մի շաբաթ մեռնում ես, մի շաբաթ պարզապես հիվանդ ես, հետո սկսում ես մոռանալ, իսկ այնուհետև թվում է, որ ոչինչ էլ չի եղել, որ եղել է ոչ քեզ հետ, և ահա դու թքում ես ամեն ինչի վրա: Եվ ասում ես ինքդ քեզ. «Սա կյանք է, այդպիսին է այն ստեղծված: Այսպիսին է ստեղծված այս հիմար կյանքը: Կարծես թե ոչինչ էլ չես կորցրել մեկընդմիշտ»:

Երբեմն չկա ավելի գռեհիկ բան, քան վերադառնալը:

fowles

%d bloggers like this: