Tag Archives: վարժեցնող

ԿԱՊՎԱԾ ՓԻՂԸ

24 Ապր

Կրկեսի վարժեցնողները փղերին հնազանդեցնելու համար մի պարզ խորամանկության են դիմում: Երբ կենդանին դեռ փոքր է, նրա մի ոտքն ամուր կապում են ծառի բնից: Որքան էլ փիղը համառորեն պայքարի, նա չի կարող իր ոտքի կապերը կտրել: Հետզհետե նա սկսում է մտածել, որ ծառաբունը ուժեղ է իրենից: Երբ կենդանին հասակ է առնում ու ձեռք է բերում հսկայական ուժ, բավական է ընդամենը նրա ոտքը կապել մի բարկ փայտից, և փիղը նույնիսկ չի էլ փորձի ազատել իրեն:

DSC_0247

%d bloggers like this: