Tag Archives: ՎԱԶԳԵՆ Ա

ՎԱԶԳԵՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

29 Հկտ

Հուսալքումը, բարոյալքումը ժողովուրդներու կյանքի մեջ որքան որ ըլլան, կուգան ու կերթան սերունդի մը հետ: Մենք ուրախությամբ կուզենք հաստատիլ, որ այդ է ու պիտի ըլլա նաև մեր ապագան:
ըսողները ապացուցած են և կապացուցանեն իրենց : Երիտասարդությունը երբեք չի կրնրար ըսել : Հայ ապագայի համար ատաղձ կառուցանել, նյութական և մանավանդ մտավոր ու հոգևոր իմաստով, ահա մեր օրերուն մեծ խնդիրը: Կառուցանել ցեղին հոգիեն բխող զգացմունքներու թելադրանքին տակ: Կառուցանել` ազգին պատմութենեն ժայթքող ոգեկան հիմունքներու վրա: Կառուցանել` ժողովրդի ինքնուրույն մշակույթի գանձերեն ներշնչված ոգով:
Մենք կհավատանք հայ ցեղի հոգիի կենսունակության: Մենք կհավատանք մեր պատմութենեն մեզի եկող պատգամներուն: Մենք կհավատանք մանավանդ, որ բոլոր նոր հայերը պիտի հասնին միևնույն լուսավոր կետին, տեղ մը ապագային մեջ:
Չի կրնար ըլլալ, որ հայ պատմությունը մեռնի, ինչքան ատեն որ հայ Հայրենիք մը ու հայ ժողովուրդ կան: Ուշ կամ կանուխ` անցողակի ու ժամանակավոր ձևերը կմաշին, կփոխվին ու կմնա տևականը, հիմնականը, անհրաժեշտը: Հազարամյա պատմությունը վերստին կզարթնի ամենուն հոգիներուն մեջ ու հայ ժողովուրդը իր պատմության սանձերը իր ձեռքը առած, իր սեփական մեկ հայրենիքին մեջ կսլանա դեպի իր հայկական ապագան…

%d bloggers like this: