Tag Archives: սոփեստ

ՖՐԱԶԻՄԱԽ

1 Սպտ

… Արդարացի ես համարում եմ այն, ինչը շահավետ է ուժեղին: Ցանկացած իշխանություն ստեղծում է իրեն շահավետ օրենքներ, դրանք հայտարարում արդարացի իր հպատակների համար և այդ օրենքները խախտողներին անվանում անօրեններ ու ճշմարտության հակառակորդներ: Բոլոր երկրներում Արդարությունը մեկն է՝ այն, ինչը շահավետ է հաստատված իշխանության համար: Հովիվները կամ եզնարածները հոգ են տանում ոչխարների ու եզների մասին, կերակրում են՝ նկատի ունենալով տերերի և սեփական շահը… Նույն մտքերը իրենց ենթակաների նկատմամբ ունեն հասարակություն կառավարողները. ինչպես այստեղից քաղել սեփական օգուտը: Արդարացին և արդարը ուժեղի և իշխողի օգուտն է, իսկ հպատակի կամ ծառայողի համար վնաս է:
Արդար մարդն ամեն տեղ ավելի քիչ է շահում, քան անարդարը: Ամենից հեշտ է դա իմանալ, երբ առկա է արդարության բացարձակը, որը վիրավորողին դարձնում է ամենաերջանիկը, իսկ վիրավորվողին ու վիրավորել չցանկացողին՝ ամենադժբախտը: Այդպիսին է բռնապետությունը…

%d bloggers like this: