Tag Archives: ՍԹԻՎԵՆ ԿԵԼՄԱՆ

ՍԹԻՎԵՆ ԿԵԼՄԱՆ

12 Նյմ

Քո դժբախտությունն այն է, որ դու, ինչպես բոլորը, ուզում ես ծով լինել: Իսկ դու ծով չես, դու ընդամենը անձրևի մի կաթիլ ես: Մի կաթիլն՝ անվերջանալի քանակության մեջ: Եթե դու այդ բանն ընդունես, կյանքն անհամեմատ հեշտ կդառնա: Կրկնիր ինձ հետ. ես կաթիլ եմ օվկիանոսի մեջ: Ես իմ հարևանի հարևանն եմ: Ես ազգ եմ: Ես հյուսիսն եմ: Ես ամեն ինչ եմ ու ոչինչ: Ես շատերից մեկն եմ ու մենք բոլորս թափվում ենք միասին:
«Pigeon English» վեպիցimages

%d bloggers like this: