Tag Archives: «Սերը ժանտախտի ժամանակ»

ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍ

2 Օգս

… Առավել արժանապատիվ է ապրել մարմնի թելադրանքով` ուտել, երբ քաղց ես զգում, սիրել առանց խաբեության, քնել, երբ ուզում ես, այլ ոչ թե քնած ձևանալ, որպեսզի խուսափես տաղտկալի ամուսնական պարտականություններից, և վերջապես դառնալ քո ամբողջական անկողնու տերը, որտեղ ոչ ոք չի վիճարկում սավանի կեսի, օդի կեսի, քո գիշերվա կեսի իրավունքը, մի խոսքով, քնել այնպես, որ մարմինը հագենա քնից, և տեսնել սեփական երազները և արթնանալ միայնակ…

«Սերը ժանտախտի ժամանակ»

84925161_Gabriel_Markes4

 

%d bloggers like this: