Tag Archives: ՌՅՈՒՆՈՍԿԵ ԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱ

ՌՅՈՒՆՈՍԿԵ ԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱ

26 Հկտ

Ազատությունը լեռնային օդի է նման: Այն թույլերի ուժից վեր է: Իսկ մարդկային կյանքը լուցկու տուփի նման է: Եթե դրան լուրջ վերաբերվես՝ ծիծաղելի է, եթե անլուրջ վերաբերվես՝ վտանգավոր է: Որպեսզի կյանք դառնա երջանիկ, պետք է սիրել ամենօրյա մանրուքները: Ամպերի փայլը, բամբուկների սոսափյունը, ճնճղուկների երամի ծլվլոցը, անցորդների դեմքերը,- այս բոլոր առօրյա մանրուքներում պետք է գտնել գերագույն բավականություն:
Բայց երբեմն կյանքը շատ ավելի դժոխային է, քան դժոխքն ինքը: Դժոխքի տառապանքները չեն ծավալվում սահմանված օրենքներն հակառակ: Սակայն տառապանքները՝ շնորհված կյանքի կողմից, ցավոք, այդքան պարզունակ չեն: Եվ նման աշխարհում, որտեղ գոյություն չունեն օրենքներ, դյուրին չէ ընտելանալը:

%d bloggers like this: