Tag Archives: ՋՈՆ ՖԱՆՏԵ

ՋՈՆ ՖԱՆՏԵ

21 Մրտ

Ամեն առավոտ ձեզ կդիմավորի մեծն արեգակը, դուք ձեր գլխավերևում կտեսնեք հավերժ կապույտ երկինքը, թուք կցայտեցնեք փողոցներում, որոնք հեղեղված են գիրգ կանանցով և որոնց երբեք դուք չեք տիրանա, և մերձարևադարձային տոթ գիշերները կբուրեն ռոմանտիկայով, սակայն ոչ ձեզ համար, և ամեն  դեպքում, տղերք, դուք դրախտ կընկնեք` հավերժական երջանկության երկիրը… Կարիք չկա տառապել ու արտասվել, որովհետև այդ ամենը կանցնի: Ես վստահ եմ, որ դուք գլուխ կհանեք…john-fante

%d bloggers like this: