Tag Archives: ՋԻՄ ՔԵՄՊ

ՋԻՄ ՔԵՄՊ

25 Օգս

Դուք պիտի հասկանաք, որ կարիք չկա աշխարհ մտնել և հույզեր վատնել, որպեսզի դուր գաք, թվաք խելացի, լինեք նշանակալի: Դա բարոյալքող ու վտանգավոր պահանջ է, որ ծնունդ է առնում մերժման վախից: Դուք ցանկանում եք, որ ձեզ հարգեն իբրև տպավորիչ ու գործարար մարդ, ահա բոլորը: Իսկ եթե ձեզ պետք չէ դուր գալ, դուք այլևս չեք վախենում: Ու եթե չեք վախենում, ապա հեշտությամբ կարող եք ասել «ոչ»:against-the-crowd-3-15

%d bloggers like this: