Tag Archives: ՋԵՆԻՖԵՐ ԱՐՄԵՆԹՐՈՈՒԹ

ՋԵՆԻՖԵՐ ԱՐՄԵՆԹՐՈՈՒԹ

26 Դկտ

— Ասա ինձ դա:
— Ի՞նչ ասեմ,- հարցրեցի ես:
— Ասա այն, ինչ ասել էիր նախկինում:
Սիրտս բարձրացավ մինչև կոկորդս: Ես նրան շատ բաներ էի ասել, բայց ես գիտեմ, թե ինչ էր ուզում լսել` «Ես քեզ սիրում եմ»:
— Դա ամբողջն է, ինչ կցանկանայի լսել:
— Այդ երեք բառը՞:
— Միշտ միայն այդ երեք բառը:
… Ես չեմ ուզում լավ կյանք: Ես ուզում եմ կյանք` քեզ հետ…

«Օնիքս» գրքից41414

%d bloggers like this: