Tag Archives: ՋԵՅՄՍ ԲԵՐՐԻ

ՋԵՅՄՍ ԲԵՐՐԻ

28 Հնս

Ընդհանրապես աստղերը գեղեցիկ են: Սակայն նրանք չեն կարող որևէ բանի միջամտել: Նրանք կարող են միայն դիտել: Կարծես դա նրանց պատիժը լինի ինչ-որ բանի համար: Իսկ թե ինչի համար՝ ոչ մի աստղ այլև ի զորու չէ մտաբերել:Starry_Night_Over_the_Rhone2

%d bloggers like this: