Tag Archives: ՋԵԿ ՔԵԼԼԻ

ՋԵԿ ՔԵԼԼԻ

17 Հկտ

Դուք չեք մտածում, թե կան բաներ, որոնք դուք չեք հասկանում, բայց որոնք այնուամենայնիվ գոյություն ունեն, որ կան մարդիկ, ովքեր տեսնում են այն, ինչը մյուսները չեն կարող տեսնել: Բայց հաշվի առեք. կան բաներ, որոնք հենց այնպես չեք տեսնի: Եվ դրանում է մեր գիտության սխալը: Նա ուզում է ամեն բան բացատրել ու եթե դա չի ստացվում, պնդում է, որ դա ընդհանրապես ենթակա չէ բացատրության:0ff1874811fd9d94f483e62a67c11070

%d bloggers like this: