Tag Archives: Պետրոս Մեծ

Թագավորության կեսը

24 Մյս

Վերսալում, դիտելով Ռիշելյեի կիսանդրին, Պետրոս Մեծն ասաց. «Եթե կարդինալ Ռիշելյեն կենդանի լիներ, ես նրան կտայի թագավորության կեսն այն բանի դիմաց, որ նա ինձ սովորեցներ կառավարել մյուս կեսը»: Հետո մի փոքր դադար տվեց ու հավելեց. «… Այն բանի համար, որ սովորելուց հետո նրանից խլեմ մյուս կեսը»:11o2GUJdYTY

%d bloggers like this: