Tag Archives: ՉԱՐԼԶ ՄԱՐՏԻՆ

ՉԱՐԼԶ ՄԱՐՏԻՆ

21 Հլս

Ամբողջ կյանքում ես զբաղվում եմ վազքով: Եվ ես սովորել եմ առաջ նայել ոչ ավելին, քան չորս-հինգ քայլի չափով: Դա օգնում է երկար տարածության ժամանակ. բաժանել այն փոքրիկ, իրագործելի հատվածների, թերևս սա ամբողջն է, ինչ դուք կարող եք անել: Ուրիշները ձեզ խորհուրդ են տալիս առաջ նայել, կենտրոնանալ վերջնագծի վրա, բայց ես կարող եմ տեսնել միայն այն, ինչն իմ առջև է: Եվ եթե ես հաղթահարեմ դա, ապա վերջնագիծն ինքը կմոտենա ինձ:gg

%d bloggers like this: