Tag Archives: Նոր Բութանիա

Օփիումի առաջին բերքը

19 Օգս


Օփիում Գաղափար Թեհրան 1925 հոկտեմբերի 7Անցյալ տարի Հունաստանից եկած հայ գաղթականները Թոխմախան գյոլի մոտ (Երևանի շրջակայքում) Նոր Բութանիա անունով մի գյուղ են հիմնել: Նրանք իրենց հետ բերել էին զանազան բանջարեղենների ընտիր սերմեր, նաև խաշխաշի սերմ, և ցանել էին՝ փորձելու համար, թե Հայաստանի հողն ինչքան հարմար է խաշխաշի նման թանկարժեք բույսի մշակության համար: Այս տարի արդեն խաշխաշը հասել է և առաջին անգամ օփիում է հանվել: Օփիում հանելու այս փորձն առաջինն է համամիութենական մասշտաբով, որովհետև Ռուսաստանի զանազան շրջաններում թեև խաշխաշ մշակում են, բայց օփիում չեն պատրաստում:
Ըստ գյուղացիների, հավաքված խաշխաշը Թուրքիայի լավագույն խաշխաշից (Աֆիոն, Գարահիսարի շրջանում) ավելի լավ որակ ունի և ավելի առատ բերք է տալիս:

«Գաղափար» պարբերական, 1925 թվական, հոկտեմբերի 7

%d bloggers like this: