Tag Archives: ՆԻԿՈԼԱՅ ԿԱՐԱՄԶԻՆ

ՆԻԿՈԼԱՅ ԿԱՐԱՄԶԻՆ

7 Օգս

Նա ցանկացավ ավելին, ավելին և ի վերջո այլևս ոչինչ ցանկանալ չկարողացավ: Իսկ ով ճանաչում է իր սիրտը, ով խորհում է դրա նրբագույն հաճույքների էության մասին, նա, իհարկե, կհամաձայնի ինձ հետ, որ բոլոր ցանկությունների կատարումը սիրո ամենավտանգավոր գայթակղությունն է:
«Խեղճ Լիզան» գրքից11

%d bloggers like this: