Tag Archives: մենք

ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՓԵԼԵՇՅԱՆ

15 Փտր

Երեկ…

Երբ բոլորդ լուռ էիք

Ես մեն-մենակ

Ասացի` «Մենք»

Այսօր բոլորդ ասում եք` մենք

Բայց ես չգիտեմ ինչու

Նորից մեն-մենակ եմ

Ինչպես երեկ

%d bloggers like this: