Tag Archives: ՄԱՐԹԵՆ ՊԱԺ

ՄԱՐԹԵՆ ՊԱԺ

2 Հլս

Մեծամասամբ մարդն անթափանց է սիրո համար, նա օժտված է բավականին արդյունավետ իմունային մեխանիզմով: Մեր ներսում ինչ-որ բան կարոտում է սիրո տենդագին փաղաքշանքներին, սակայն այդ ինչ-որ բանն այնքան թուլակամ է, որ հակամարմինը հեշտորեն հաղթահարում է նրան: Իսկական սերը՝ ի տարբերություն վիրուսի, մակաբուծվում է անկենդան մարմնում: Որքան անպտուղ է միջավայրը, այնքան մեծ է հնարավորությունը, որ սրտի մտադրությունները կգտնեն իրենց իսկական մարմնացումը:

Martin Page - Seuil

%d bloggers like this: