Tag Archives: ձախեր

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ

9 Մյս


ԴԱՐՎԻՆԻԶՄԻ ՀԵՐՔՈՒՄԸ

Ասում են՝
մարդը կապկից է սերել։
Ասում են սակայն՝
Կապիկների մեջ ձախլիկներ չկան,
Իսկ որտեղի՞ց են ձախլիկ- ձախերն այս։
Ումի՞ց են սերել …

21. 03. 64
Դիլիջան

%d bloggers like this: