Tag Archives: ՀԻՐՈՄՈՒ ԱՐԱԿԱՎԱ

ՀԻՐՈՄՈՒ ԱՐԱԿԱՎԱ

28 Օգս

Չի կարելի օգուտ քաղել այն դասից, որը ցավ չի պատճառում, որովհետև եթե ինչ-որ բան ես ցանկանում, պետք է ինչ-որ բան զոհաբերես: Բայց նրանք, ովքեր իրենց մեջ ուժ կգտնեն հաղթահարել ցավն ու յուրացնել դասը, իբրև պարգև կստանան սիրտ, որի կամքն անհնար է կոտրել:1301389148_heart-break2

%d bloggers like this: