Tag Archives: ՀԵՆՐԻԿ ՍԵՆԿԵՎԻՉ

ՀԵՆՐԻԿ ՍԵՆԿԵՎԻՉ

14 Դկտ

Առհասարակ մարդիկ և մասնավորապես կանայք կարծում են, թե այսպես անվանված պլատոնական սերը մի առանձին տեսակի, շատ հազվագյուտ ու վերին աստիճանի վսեմ սեր է: Այդ միայն հասկացությունների շփոթություն է: Կարող են լինել պլատոնական հարաբերություններ, բայց պլատոնական սերը նույնքան անհեթեթ բան է, որքան, օրինակ, անլույս լույսը: Մինչև անգամ դեպի մեռածները զգացած սերը բաղկացած է լինում նրանց թե հոգու և թե մարմնի կարոտից: Կենդանի մարդկանց մեջ պլատոնական հարաբերությունները հնարավոր են միայն այն ժամանակ, երբ նրանք բոլորովին հրաժարվում են իրենց մարդկային էությունից:

%d bloggers like this: