Tag Archives: ՀԱՆՍ ՍԵԼՅԵ

ՀԱՆՍ ՍԵԼՅԵ

20 Հկտ

Երբեք մի մոռացեք, որ միակ հարստությունը, ինչը մշտապես մնում է ձեզ հետ, մերձավորների սերը վաստակելու ունակությունն է: Անկանխատեսելի սոցիալական փոփոխությունները կարող են հանկարծակի զրկել ձեզ կուտակած բոլոր փողերից, անշարժ գույքից ու քաղաքական իշխանությունից: Բայց այն, ինչը դուք սովորել եք, միշտ ձերն է, և դա ամենահուսալի ներդրումն է: Դրան ձգտեք:bill-2

%d bloggers like this: