Tag Archives: կինո «Մոսկվա»

Հայկ Նահապետի հին հասցեն

2 Օգս

Իսկ ձեզ հայտնի՞ է, որ Հայկ Նահապետի արձանը սկզբնապես կանգնեցվել է ոչ թե Նորքի զանգվածում, ինչպես սովոր են տեսնել այսօրվա երևանցիները, այլ «Մոսկվա» կինոթատրոնից փոքր-ինչ վերև: Սա 1972 թ. լուսանկար է:

1972

%d bloggers like this: