Tag Archives: լեռ

ՄԻԼՈՐԱԴ ՊԱՎԻՉ

15 Դկտ

Տեսնու՞մ ես, վերևում` լեռների վրա ձյունն է նստած: Եվ դու մտածում ես, որ դա ընդամենը ձյուն է: Բայց դա այդպես չէ: Այնտեղ երեք ձյուն կա, ընդ որում դա կարել է նաև այստեղից պարզ տեսնել ու տարբերակել: Մի ձյունն անցյալ տարվանն է, երկրորդը, որ նշմարվում է դրա տակ` նախանցյալ տարվանը, իսկ վերևինն այս տարվա ձյունն է: Ձյունը միշտ ճերմակ է, բայց ամեն տարի այն տարբեր է: Այդպես էլ սերն է: Կարևոր չէ, թե այն քանի տարեկան է, էական է` փոփոխվու՞մ է այն, թե ոչ: Եթե ասես` իմ սերն արդեն երեք տարի միօրինակ է, իմացիր, որ սերդ մեռել է: Սերը կենդանի է այնքան ժամանակ, քանի դեռ փոփոխվում է: Բավական է այն դադարի փոխվել, դա վերջն է:269683-3200x1200

%d bloggers like this: