Tag Archives: Լեռ Կամսար

ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ

29 Ապր

Հայելու առջև նստած ինքս ինձի կդիտեմ։
Շատ եմ հինցեր։ Մազերս ճերմակ, այտոսկրերս ցցված, դաշտը թողնված ծեր անտէր ձիու կնմանեմ, որի կաշին անգամ ոչ ոքի պէտք չէ։ Աստվա՜ծ իմ, երեկ ես մանուկ էի տակավին, ինչպէ՞ս մէկէն կտրեցի այս տարածությունն․․․ Եվ դեռ կըսվի, թէ ավտոն այսպէս արագ կվազէ, աերոպլանն այսպէս կսուրա օդում և այլն։
Արագությանց մասին խօսելով, ցարդ ոչ ոքի գլխէն չի անցներ ըսելու, թէ ամենաարագաթռիչը աշխարհիս մէջ ատիկա կյանքն է, որ կթռի․․․
Եվ առանց հետք մը թողնելու։ Ի՞նչ հետք։kamsar

%d bloggers like this: