Tag Archives: ԼԱՈՒՐԱ ՍԱՆԴԻ

ԼԱՈՒՐԱ ՍԱՆԴԻ

25 Հլս

Աստված եղել է և ամեն ինչ այստեղ է: Եթե հավատացել ես, որ նա գոյություն ունի, ուրեմն գոյություն ունի: Եթե չես հավատացել, ուրեմն նա չկա: Եթե հավատացել ես, որ կա՝ նա քեզ օգնել է: Իսկ եթե չես հավատացել՝ նա զբաղվել է իր գործերով: Արդար է:88a029c2871e

%d bloggers like this: