Tag Archives: ԻԴՐԻՍ ՇԱԽ

ԻԴՐԻՍ ՇԱԽ

10 Մրտ

Մտածող մարդը, ով կարծես թե ինչ-որ բան գիտի, սակայն այդ գիտելիքները չի կիրառում գործնականորեն, իրականում ոչինչ էլ չգիտի: Եթե նա իմանար, ապա հարկադրված կլիներ գործել: Եթե դուք դադարեք ականջ դնել, թե ինչ են ասում մարդիկ, և սկսեք հետևել նրանց գործողություններին, ապա կարող եք տեսնել, թե իրականում ինչ են ցանկանում նրանք: Դիտարկելով սեփական պահվածքը` մարդիկ կարող են դա փոփոխության ենթարկել:normal_Agha_1

%d bloggers like this: