Tag Archives: ԺՈԶԵ ԳՈՄԵՍ ՖԵՐՐԵՅՐԱ

ԺՈԶԵ ԳՈՄԵՍ ՖԵՐՐԵՅՐԱ

23 Հկտ

Մարդիկ, դուք այնքան հիմարություններ դուրս տվեցիք, այնքան անհեթեթություններ, որ մի գեղեցիկ օր կենդանիները՝ չցանկանալով այլևս ձեզ հետ գործ ունենալ, համընդհանուր գործադուլ հայտարարեցին՝ լռության գործադուլ, և դա ձգվում է մինչև օրս:josegferreira

%d bloggers like this: