Tag Archives: ԹՐԵՅՍԻ ԼԵԹՍ

ԹՐԵՅՍԻ ԼԵԹՍ

3 Օգս

Լսիր… Խոստացիր, որ չես մեռնի ինձնից շուտ: Ինձ համար կարևոր չէ, թե դու ինչով ես զբաղվելու, ուր ես գնալու, ինչպես ես աղավաղելու սեփական կյանքդ… Պարզապես ապրիր: Չմեռնես ինձնից ավելի շուտ, խնդրում եմ:
«Օգոստոս. Օսեյջի շրջան»rtl121210_letts_560

%d bloggers like this: