Tag Archives: թեյ

ԹԵՅԻ ԵՎ ՍՈՒՐՃԻ ՎԵՃԸ

8 Նյմ

Շվեդիայի թագավոր Գուստավ Երրորդը մի անգամ որոշեց անձամբ ստուգել, թե ինչն է մարդու համար ավելի վնասակար` սուրճը, թե՞ թեյը: Այդ փորձի համար ընտրեցին երկվորյակ եղբայրների, որոնք մահվան էին դատապարտվել: Մեկին օրը երեք անգամ մեծ բաժակով թեյ էին տալիս, մյուսին` սուրճ:
Թագավորն ինքը չապրեց այնքան, որ տեսներ փորձի ավարտը: Իսկ երկվորյակները երկար ապրեցին, թեև առաջինը մահացավ թեյ խմողը: Նա 83 տարեկան էր:

259fed025d8fc27b00e44d1e8447cdba

%d bloggers like this: