Tag Archives: ընկալում

ՌՈԲԵՐՏ ՄՈՒԶԻԼ

3 Նյմ

Միտքը (թող որ նա վաղուց ծագած լինի մեր գլխում), կենդանություն է առնում միայն այն պահին, երբ նրան հավելվում է այնպիսի մի բան, ինչն այլևս չի համարվում մտածողություն ու այլևս տրամաբանական չէ: Այնպես որ մենք զգում ենք նրա իսկությունը ցանկացած արդարացման մյուս կողմում, ինչպես խարիսխ, որով նա բախվել է տաքացած արյանը, կենդանի մսին… Մեծ ընկալումը մտքի լուսավոր շրջանի մեջ կատարվում է միայն կիսով, մյուս կեսը` էության խավար ընդերքում, և այն առաջին հերթին հոգեվիճակն է, որից ամենասուրը միտքը պսակում է որպես ծաղիկ…

Դեպի միտք գնացող բոլոր ճանապարհները գալիս են հոգուց, բայց դրանցից ոչ մեկը ետ չի տանում:robert-musil-110~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321

ԲԵՐԹՈԼԴ ԲՐԵԽԹ

17 Մյս

Մեծ արվեստագետը ծառայում է մեծ նպատակների: Առանց մեծ նպատակների դարաշրջանները չունեն և մեծ արվեստ: Արվեստագետը չի կարող տարերային հաջողությունը դիտել իբրև ճշմարիտ չափանիշ իր ստեղծագործության արժեքի: Գեղեցիկ բառեր համադրելը արվեստ չէ: Կոկելն ու գունազարդելը ոչ միայն գեղեցիկի, այլև քաղաքական իմաստնության ամենասարսափելի թշնամիներն են: Բավական չէ բժիշկ լինել, պետք է նաև կարողանալ բուժել: Արվեստը պետք է շտապի այնտեղ, որտեղ թաքնված է ինչ-որ արատ: Արվեստի ընկալումը միայն այն ժամանակ կարող է իսկական հաճույք պատճառել, երբ գոյություն ունի ընկալման արվեստ: Իսկ արվեստների բոլոր տեսակները ծառայում են արվեստներից մեծագույնին` երկրի վրա ապրելու արվեստին: Ամենագլխավորը` սովորեցնել մարդկանց ճիշտ մտածել: Մարդու ճակատագիրը ինքը մարդն է: Մենք` դա ավելի շատ է, քան ես և դու: Պետք է վախենալ ոչ թե մահից, այլ փուչ կյանքից: Երբ ոչնչացնում են մարդուն, արվեստ այլևս չկա:

%d bloggers like this: