Tag Archives: ԴԵՆԻՍ ԼԻՀԵՅՆ

ԴԵՆԻՍ ԼԻՀԵՅՆ

23 Հնս

Ընտանեկան կյանքը միայն վարդերը, ոսկե մայրամուտները և այլ անհեթեթությունները չեն: Դա աշխատանք է: Եվ մարդը, որին սիրում ես, հազվադեպ է արժանի լինում քո մեծ սիրուն: Որովհետև իրականում ոչ ոք դրան արժանի չէ, քանի որ ոչ ոք չի վաստակել նման ծանր բեռը: Անխուսափելի են անկումը, հիասթափությունը, հավատի կորուստն ու տխուր օրերի հսկայական շարքերը: Կորցնում ես ավելին, քան ձեռք ես բերում: Եվ ատում ես սիրելիիդ ոչ պակաս, քան սիրում ես: Բայց պետք է քշտել թևքերն ու աշխատել, սատանան տանի, ամեն ինչ անել սեփական ձեռքերով, քանի որ դա էլ հենց կոչվում է հասուն մարդ լինել:
«Mystic River» գրքիցDennisLehane

%d bloggers like this: