Tag Archives: ԳՈՒՍՏԱՎՈ ԲԵՔԵՐ

ԳՈՒՍՏԱՎՈ ԲԵՔԵՐ

4 Ապր

Այնքան ժամանակ, քանի դեռ աչքերը կցոլացնեն իրենց դիտող աչքերը, այնքան ժամանակ, քանի դեռ շուրթերը հառաչանքով կարձագանքեն ուրիշ շուրթերի, այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկուսը կարող են միահյուսվել համբույրի մեջ, գոյություն կունենա բանաստեղծությունը:

1485514693_tema-poet-i-poeziya

 

 

%d bloggers like this: