Tag Archives: ԳԻԼԲԵՐՏ ՉԵՍՏԵՐՏՈՆ

ԳԻԼԲԵՐՏ ՉԵՍՏԵՐՏՈՆ

22 Հկտ

Մարդը երբեք լավը չի լինի, քանի դեռ չի հասկացել, թե որքան վատն է ինքը կամ որքան վատը կարող էր դառնալ, քանի դեռ չի հասկացել, թե որքան քիչ իրավունք ունի քմծիծաղել կամ դատողություններ անել «հանցագործների» մասին, կարծես թե այդ կապիկներն ինչ-որ տեղ` հեռավոր անտառում են, քանի դեռ նա չի դադարել այդպես նողկալի ձևով խաբել ինքն իրեն, այդպես հիմարաբար խոսել «ցածրագուն տիպի» և «արատավոր գանգի» մասին, քանի դեռ նա չի քամել իր հոգուց փարիսեական ձիթայուղի վերջին կաթիլը, քանի դեռ հույս ունի հալածել մեղսավորին և ծածկել նրան ցանցով, ինչպես միջատի:

Եթե դու չափազանց հպարտ ես, որպեսզի պայքարես, ստիպված ես պայքարել հեզությամբ:gkc2

%d bloggers like this: