Tag Archives: ԲԼԱՆԺԵ ԿՈՆԵՍԿԻ

ԲԼԱՆԺԵ ԿՈՆԵՍԿԻ

21 Հնվ

ԵՐԱԶ

Մի փորձիր ինձ տեսնել:
Իմ տանջանքները
Դու չես հասկանա:
Ես հոսում եմ, ինչպես ստորերկրյա գետը`
օրերի սպիտակ խիճերի տակ,
իսկ ակունքներն իմ-
հեռավոր մանկության գիշերներն են:

%d bloggers like this: