Tag Archives: բարոյականություն

ՊԻԵՌ ԲԵՅԼ

14 Օգս

Մարդը բանական էակ է… Սակայն նույնքան ճշմարիտ է և այն, որ նա համարյա երբեք չի գործում իր սկզբունքներին համապատասխան: Մարդկային մտքի անկարողությունն ու սահմանափակությունը ոչ մի տեղ այնպես չեն դրսևորվում, որքան անվերապահ խստությամբ դատողության բազմաքանակ աստիճաններին հետևելիս: Ցավալի է, որ մենք չենք կարող տեսնել այն, ինչը կատարվում է մարդկանց մտքում, երբ նրանք ընտրում են կարծիքը, որին միանում են: Մինչդեռ չկա այլ բարոյականություն, բացի այն, որը հիմնված է բանականության սկզբունքների վրա և բխում է բարության հանդեպ մարդու բնական հակումից:

%d bloggers like this: