Tag Archives: ԱՐՆՀԻԼԴ ԼԱՈՒՎԵՆԳ

ԱՐՆՀԻԼԴ ԼԱՈՒՎԵՆԳ

25 Ապր

Ոմանց համար դժվարությունների դեմ պայքարը նշանակում է մարդկային աճ, իսկ ոմանք դրանից կոտրվում են: Ոմանք խոչընդոտներն օգտագործում են այն բանի համար, որ դրսևորեն իրենց լավագույն հատկանիշները` այն դեպքում, երբ ուրիշները դրանցից դառնում են չարացած ու մանրախնդիր: Մարդը միշտ չէ, որ դասեր է քաղում իր տառապանքներից, երբեմն տառապանքը նրան միայն խեղում է:8224

%d bloggers like this: