Tag Archives: Ալֆրեդ դը Մյուսե

ԱԼՖՐԵԴ ԴԸ ՄՅՈՒՍԵ

16 Հլս

Վերցրեք սիրուց այն, ինչ սթափ մարդը վերցնում է գինուց: Մի դարձեք հարբեցող: Եթե ձեր սիրելին հավատարիմ է ու անկեղծ, սիրեք նրան դրա համար: Եթե դա չկա, բայց նա երիտասարդ է ու գեղեցիկ, սիրեք նրան գեղեցկության ու երիտասարդության համար: Եթե նա հաճելի է ու սրամիտ` նույնպես սիրեք նրան: Եվ վերջապես, եթե այդ բոլորից և ոչ մեկը չկա, սակայն նա սիրում է ձեզ, սիրեք նրան: Միշտ չէ, որ ձեր ճանապարհին կհանդիպեք սիրո:82

ԱԼՖՐԵԴ ԴԸ ՄՅՈՒՍԵ

29 Հկտ

Նամակ Էմե Դ-ալտոնին

…Այդպիսին է գեղեցկագույն հրեշտակը, որին երազում եմ, որին սիրում եմ, որի մասին չեմ կարողանում մտածել երեկոյան, որ չդողամ ողջ էությամբ: Խնդրում եմ, ուրիշներին թողեք հուսախաբությունը. Օրինակ այլանդակներին: Աստված Ձեզ չի ստեղծել նրա համար, որ մարդիկ հուսախաբվեն ձեզնից` հակառակը, հրաժարվեք այդ մտքերից: Կրակը նետեք փիլիսոփայական մտորումները սիրո մասին և իմ մասին` առաջին հերթին… Կարդացեք այդ բոլորը Ձեր հայելում, Ձեր սիրեցյալի աչքերում, դրանք շատ ավելի լավ խորհրդատուներ են, քան. : Եթե Դուք սերը համարում եք խղճուկ մի բան, ուրեմն Դուք չեք սիրել:
Բավ է փնովեք Ձեզ, եկեք ինձ մոտ ու ասեք. , և կարևորը ավելացրեք, ինչպես Ձեր նամակում էր. : Ձեզ չի հաջողվի անել դա, քանի որ ես կընդհատեմ խոսքդ` մի ջերմ համբյուր դրոշմելով շուրթերիդ:
Եկեք ինձ մոտ, օրիորդ, Ձեզ չեն ստորացնի, չեն խաբի, կանեն ամեն ինչ, ինչ որ Դուք կամենաք , կլսեն, համոզված եղեք, կհավատան Ձեզ, կխոնարհվեն Ձեր առաջ, որքան բավարարեն ուժերը, կխնդրեն, որ թույլ տաք Ձեզ աստվածացնել:
Ձեր նամակում միայն մի բառ կա սիրո վերաբերյալ: Դուք գրում եք. : Դուք աղաչում եք, սիրելիս, որ ես վերջ տամ Ձեզ հետապնդելուն: Ոչ, սիրելիս, չեմ լսելու Ձեզ, սատանայի ծոցն եմ ուղարկել դիվանագիտությունը, պատվախնդրությունը, և այսօրվա ու վաղվա բոլոր իսպանական թագավորներին:
Ես մնում եմ, ուզում եմ լսել միայն Ձեր մասին, մտածում եմ միայն Ձեր մասին, հետապնդելու եմ միայն Ձեզ: Քաղաքականությունը առանց ինձ էլ յոլա կգնա, ինչ վերաբերում է իմ ապագային, ես նրանից միայն մի բան եմ հուսալու` որ Ձեր սրտի տրոփյունը լսեմ կրծքիս տակ…
Էմե, ինձ այդպիսի տողեր այլևս մի գրեք: Եթե չեք ուզում գալ, համբուրեք ճերմակ թղթի մի կտոր և ուղարկեք: Եթե սիում եք` եկեք…

%d bloggers like this: