Tag Archives: ԱԼԵՍԱՆԴՐՈ ԲԵՐԻԿԿՈ

ԱԼԵՍԱՆԴՐՈ ԲԱՐԻԿԿՈ

9 Դկտ

Գիտե՞ս, թե այս տեղն ինչով է լավը: Նայիր, ահա մենք քայլում ենք ու ավազի վրա հետքեր ենք թողնում` տեսանելի, խորը: Իսկ վաղը կարթնանաս, կնայես ափին և ոչինչ չես գտնի, ոչ մի հետք, ոչ մի չնչին նշան: Մի գիշերում ծովը կմաքրի ամբողջը և կլիզի ալեբախությամբ: Ասես ոչ ոք չի էլ անցել: Կարծես մենք չենք էլ եղել: Եթե աշխարհում կա մի վայր, որտեղ դու չկաս, ապա դա հենց այստեղ է: Արդեն ոչ երկիրը, ոչ էլ ծովը: Ոչ կարծեցյալ կյանքը, ոչ էլ իրականը: Ժամանակը: Անցյալ ժամանակը: Եվ վերջ: Կատարյալ թաքստոց…AVT_Alessandro-Baricco_82

%d bloggers like this: