Tag Archives: ԱԼԵՆ ՄՈՒՐ

ԱԼԵՆ ՄՈՒՐ

25 Հնվ

Ես կմեռնեմ այստեղ: Կանհետանան բոլոր մասնիկները, որոնցից ես կազմված եմ: Բոլոր-բոլորը: Բացի մեկից: Այն փոքր է ու փխրուն: Բայց այն միակն է, ինչի համար արժե ապրել: Չի կարելի այն կորցնել, չի կարելի հրաժարվել նրանից, չի կարելի թույլ տալ, որ դա խլեն մեզնից:
Ես հույս ունեմ, որ դու կկարողանաս դուրս գալ այստեղից, ինչպես հուսով եմ, որ աշխարհն ի վերջո կփոխվի դեպի լավը: Բայց ամենաշատը ես հույս եմ փայփայում, որ այս խոսքերն ընթերցելիս դու կհասկանաս (թեև չգիտեմ` ով ես դու, թեև երբևէ քեզ չեմ տեսնելու, չեմ ծիծաղելու քեզ հետ, արտասվելու քեզ հետ, համբուրելու քեզ), որ ես քեզ սիրում եմ: Իմ ամբողջ սրտով ես սիրում եմ քեզ:
«V- նշանակում է վենդետտա» գրքիցv-for-vendetta-wallpaper-10-714524

%d bloggers like this: