Tag Archives: Ալդո Պալացեսկի

ԱԼԴՈ ՊԱԼԱՑԵՍԿԻ

2 Նյմ

ԵՐԱԶԿՈՏ ԿԻՆԸ
Նա կլինի մոտ հարյուր տարեկան:
Ոչ ոք երբևէ չի տեսել նրան
օրը ցերեկով: Եթե տեսել են,
տեսել են նրան աղբյուրների մոտ
երջանիկ քնած: Երջանիկ քնած
քաղցր, ներդաշնակ
աղմուկների մեջ
օրերի,
օրերի,
օրերի:

Թարգմ. Ա. Շեկոյան

%d bloggers like this: