Պահոց | 8:04 ա.

ԱՄԵՆԱԿԱՐՃԸ

4 Փտր

Վիկտոր Հյուգոն, ցանկանալով իմանալ, թե ինչպես է վաճառվում «Թշվառներ» վեպը, իր հրատարակչին է ուղարկում մի նամակ, որտեղ ընդամենը մի նշան էր` «?»: Հրատարակչի պատասխանը պակաս լակոնիկ չէր. «!»:

gvxzlkopumg

%d bloggers like this: